cesar's blog

New videos / Nous vídeos

Three new videos added / Tres nous vídeos afegits

Kedar moving his arms upwardsKedar movent els braços amunt

Using SITPLUS to foster specific arm gesture lying on a mat. Kedar usually moves his hands stereotypically. To avoid this behaviour, we focus the camera to the upper part of the body so that  he must move his arms upwards in order to play the instrument.

Emprant SITPLUS per fomentar gestos específics amb els braços des de la màrfega. Keder normalment fa moviments estereotipats amb les mans. Per evitar aquesta conducta, enfoquem la càmera a la part superior del cos de forma que hagi de moure els seus braços amunt per tal de tocar l'instrument.

Syndicate content