New videos / Nous vídeos

Three new videos added / Tres nous vídeos afegits

Kedar moving his arms upwardsKedar movent els braços amunt

Using SITPLUS to foster specific arm gesture lying on a mat. Kedar usually moves his hands stereotypically. To avoid this behaviour, we focus the camera to the upper part of the body so that  he must move his arms upwards in order to play the instrument.

Emprant SITPLUS per fomentar gestos específics amb els braços des de la màrfega. Keder normalment fa moviments estereotipats amb les mans. Per evitar aquesta conducta, enfoquem la càmera a la part superior del cos de forma que hagi de moure els seus braços amunt per tal de tocar l'instrument.

Sara playing with her voiceSara jugant amb la veu

SITPLUS' real-time audio effects allow Sara enjoy playing with her own voice.

Emprant els efectes d'àudio en temps real, la Sara disfruta jugant amb la seva veu.

Interview presentation puntCAT grants (Catalan audio)Entrevista durant el lliurament dels ajuts puntCAT

Interview conducted during the presentation of the 1st puntCAT awards in Museum Picasso, Barcelona.

Entrevista realitzada durant la presentació dels primers ajuts puntCAT al Museu Picasso, Barcelona.