Encetem un nou blog/ Estrenamos un nuevo bloc

Obrim un espai que volem que serveixi per compartir experiències i vivències del dia a dia i la posada en pràctica del programa SITPLUS.

-------------

Abrimos un nuevo espacio que queremos que sirva para compartir experiencias y vivencias del dia a dia y de la puesta en práctica del programa SITPLUS.