blog de cesar http://sitplus.crea-si.com/ca/blog/4 ca New videos / Nous vídeos http://sitplus.crea-si.com/ca/node/112 <p>Three new videos added /&nbsp;Tres nous vídeos afegits</p> <p><a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=MSHpv7j83NU">Kedar moving his arms upwards</a> /&nbsp;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=MSHpv7j83NU">Kedar movent els braços amunt</a></p> <p>Using SITPLUS to foster specific arm gesture lying on a mat. Kedar usually moves his hands stereotypically. To avoid this behaviour, we focus the camera to the upper part of the body so that&nbsp; he must move his arms upwards in order to play the instrument.</p> <p>Emprant SITPLUS per fomentar gestos específics amb els braços des de la màrfega. Keder normalment fa moviments estereotipats amb les mans. Per evitar aquesta conducta, enfoquem la càmera a la part superior del cos de forma que hagi de moure els seus braços amunt per tal de tocar l'instrument.</p> <p></p><p><a href="http://sitplus.crea-si.com/ca/node/112" target="_blank">llegiu més</a></p> Mon, 07 Feb 2011 09:45:16 +0000 cesar 112 at http://sitplus.crea-si.com